Grupper/inredning

Från Uppsala Makerspace
Version från den 6 januari 2021 kl. 12.35 av Mj-peter (Diskussion | bidrag) (Gruppens medlemmar)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till: navigering, sök

Denna grupp har som målsättning att inreda / bygga om lokalen i Ekeby för Uppsala Makerspace behov. Denna sida beskriver bakgrunden för gruppen, hur den jobbar, beslutar och kommunicerar. För gruppens arbetsmaterial och annat se separat sida.

Bakgrund

Den nya lokalen är kring 375 m² stor och medger en verksamhet som är mer omfattande och bättre anpassad till våra medlemmars behov. Det är viktigt att ta hänsyn till både den verksamhet som flyttas över från den gamla lokalen och eventuell annan verksamhet som nu möjliggörs.

Gruppens uppgift

Gruppens uppgift är att ta fram:

 1. En grundritning över lokalen som kan användas framöver.
 2. En namngivning över de olika verksamheterna utifrån hur de fördelas i den nya lokalen.
 3. En zon-indelning av lokalen utifrån denna namngivning som inkluderar eventuella nya avdelningar (väggar).
 4. En mer detaljerad ritning över var möbler, hyllor, större verktyg och förvaring placeras.
 5. En mer detaljerad byggritning över den ombyggnation som ska ske.

Gruppens syfte är att ta fram ett underlag som klargör hur inredning ska ske så att medlemmar kan genomföra inredningen antingen själva eller flera tillsammans. Angående punkt 4 ovan så bör existerande grupperingar från tidigare, dvs verkstadsgruppen, finrumsgruppen och studiogruppen ansvara för de motsvarande nya utrymmen som etableras.

Punkterna ovan är givna i prioriteringsordning, 1-3 har således högst prioritering och bör genomföras så fort som möjligt. Det ska dock noteras att man kan behöva påbörja punkt 4 och 5 för att med någorlunda säkerhet kunna genomföra 1-3.

Gruppens medlemmar

Gruppen har följande medlemmar med ansvar:

 • Peter Kindström (förråd och samordning av Inredningsgruppen)
 • Torbjörn Ericson Forslund (träverkstad och metallverkstad)
 • Erik Johansson (målarverkstad)
 • Sofia Bryntse (samlingsrum och kök)
 • Christian Axelsson (elektronikverkstad och diverseverkstad)
 • Jon Arvid Johnson (textilverkstad)

Hur beslut tas

Gruppens arbete kommer ske i nära samarbete med styrelsen. Uppgifterna 1-5 ovan är att betrakta som förslag som lämnas över till styrelsen att ta beslut om. Vid händelse att gruppen inte kan komma fram till ett enhetligt beslut genom konsensus lämnas frågor vidare till styrelsen för att reda ut och föreslå lösningar.

Genomförande

Gruppens medlemmar är naturligtvis välkomna att också genomföra den inredning som planeras. Men gruppens syfte är i första hand att ta fram ett underlag som klargör hur inredning ska ske så att alla medlemmar i föreningen vet hur och var de kan bidra.

Det är också värt att notera att genomförande av inredning redan påbörjats. Detta är till viss del en konsekvens av den korta tid vi har att genomföra flytten. Men det är också viktigt att alla medlemmar som vill redan från dag ett har möjlighet att hjälpa till med att inreda vår nya lokal. Om något ställs på fel plats initialt så är det ingen katastrof, snarare är den en viktig del i processen att kunna prova sig fram. Däremot, när vi kommer till ombyggnation är det viktigt att vi har en noggrann plan först, både på grund av den tid det tar och den kostnad som det kommer medföra.

Arbetsgång och kommunikation

Styrelsen hoppas att gruppen kan bestå av minst 5 personer. Kommunikation sker med fördel i slackkanalen #nylokal där styrelsen är representerad (vi har valt att inte etablera en ny kanal då många som är engagerade redan befinner sig i #nylokal och kommunikation redan påbörjats där).

Om arbetet behöver organiseras med hjälp av ärendehantering används tavlan inredning i Trello. Om du inte kommer åt tavlan, säg till i slack. Möten överenskommes i slackkanalen och läggs även upp här:

Möten

Här lägger vi upp en lista med möten.

 • 210104 - Stormöte om namngivning & placering av verksamheter samt rekrytering till Inredningsgruppen
 • 210106 - Styrelsemöte med info från Inredningsgruppen